Velkommen til

Holstebro Strandjagtforening

 

 


 er der mulighed for at leje gåse og ande jagt for medlemmer af Holstebro Strandjagt forening

Diget Pris 900kr der må medbringes gæst

Pumpehuset Pris 700kr der må medbringes gæst

Thorsminde Pris 500kr der må medbringes gæst

Alle arealer Pris 1200kr

Nyjæger er det gratis for

Jeg er i klubhuset følgende dage for og sælge jagtslottet

Torsdag D 23-7 fra 19-21

Lørdag D 25-7 fra 9-11

Tirsdag. D 28-7 fra 19-21

Evt spørgsmål. Kontakt mig på 53584333  

Så har skydebanen åben igen

Onsdag 13:00 til 21:00

Lørdag 10:00 til 15:00

Efter retningslinjer fra DGI og DIF

https://www.dif.dk/da/forening/raad-og-viden-om-idraetsudvikling/corona


 

Der afholdes Jyskmesterskab i compak sporting

 Lørdag den 27/6-2020 på Holstebro Strandjagt

skydebane.

Så sportingbanerne kan ikke benyttes denne dag

til træning.

 

 

 

 

OBS Aflyst! 

  Riffelskydning

Søndag den 29-3-20

Har Holstebro strandjagtforening lejet baner på Ulfborg skyttecenter

Fra kl 9 og frem så længe folk har ammo

Der skydes på 1-200 m på samme bane

Der skydes på 300 m på en bane for sig selv

Skydningen er for nye samt erfarende

Kom og få en hyggelig dag

Husk kaffe og madpakke

PRIS FOR MEDLEMMER 25KR

PRIS FOR IKKE MEDLEMMER AF HSJ  75KR

 

 Tilmelding til

 

Kim jensen 24218024

Jan adamsen 53584333

Senest D 25-3-20

 

Ulfborg Skyttecenter

Torstedvej 1

6990 ulfborg

 

 

 

OBS! 

  I uge 7 skal man have kodet sit skydekort om,

husk at have kvittering med, for betalt medlemskab

af Dj

 

  

 

Holstebro Strandjagtforening – Generalforsamling 2019
Referat fra generalforsamling i HSJ 2019


1 Valg af dirigent
- Torben Mauritson blev valgt som dirigent.
2 Fastsættelse af kontingent
- Bestyrelsen anbefalede ingen ændring i kontingentsatser.
3 Formandsberetning
- Kim Jensen (Formand) kunne berette om flere udfordringer i regnskabsåret 2019. Dels er der fortaget forbedringer af HSJ anlægsaktiver i 2019 – Der er bl.a. i regnskabsår 2019 gennemført forbedringer af;
- En total renovering af huse på skeetbane 1.
- Nye huse på Sportingbane 2.
- Færdiggørelse af Nordisk Trap banen.
- Formanden kunne endvidere berette om et midlertidige stop i opbygning af støjvoldene, som HSJ er i gang med at etablere. En borgergruppe fra Ellebæk-området har med indsigelser stoppet færdiggørelsen af voldene. Formanden har ikke kunne få informationer fra Holstebro kommune om hvorledes denne indsigelse, og hvilken konsekvenser det tidsmæssigt får for projektet.
4 Gennemgang af årsregnskab
- Torben Mauritson (kasserer) kunne berette at HSJ aldrig har været én mere bæredygtig forening, end den er på nuværende tispunkt. Der er realiseret et overskud på over kr 500.000,- i regnskabsår 2017 og 2018. Samtidig med at medlemstallet er vokset fra 290 medlemmer til 429 medlemmer.
- Der er i regnskabsåret 2019 investeret kr. 240.000,- i anlægsaktiver, hvilket betyder at HSJ har realiseret – 146.000,- i årets resultat. HSJ har pr. den 31. oktober en egenkapital på kr. 724.372,15
- Regnskabet er påvirket af tre forhold:
o Omstilling til anvendelse af miljøduer
o Investering i anlægsaktiver på kr. 240.000,-
o Laver omsætning
5 Valg til bestyrelsen
- Kim Jensen genvælges for 2 år
- Martin Green genvælges for 2 år
- Jan Adamsen vælges for 2 år
Valg af 2 suppleanter
- Der blev ikke valgt suppleanter
6 Eventuelt
- Der blev diskuteret forskellige muligheder for at tiltrække flere frivillige til at hjælpe på skydebanen.
Efter den afholdte generalforsamling, kan bestyrelsen ikke konstitueres jf. vedtægterne stk. 10,2 og 10,3, da disse punkter ikke blev opfyldt. Derfor indkalder bestyrelsen til et ekstraordinær generalforsamling den 5. februar 2020 kl. 19.00 i klubhuset, Vilhelmsborgvej 3E, 7500 Holstebro. Formelle informationer om indkomne forslag og dagsorden offentliggøres senere sammen med offentliggørelse af ekstraordinær generalforsamling.
/bestyrelsen


 

 

 

OBS!

 

Nye åbningstider i vinterhalvåret (oktober 2019 – marts 2020);


 

Mandag            Lukket

 

Tirsdag              Lukket

 

Onsdag              13 – 16

 

Torsdag             Lukket

 

Fredag               Lukket** (Op til haglprøver er fredagen åbent i et tidsrum – fastsættes senere)

 

Lørdag               10 – 15 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ledige pladser på god jagt!

Se mere her
En forening med plads til alle!


Medlem af Dansk Skytte Union, Danmarks Jægerforbund og

Dansk Flugtskydnings Forbund


 Billedresultat for mobilepay logo