Velkommen til

Holstebro Strandjagtforening

 

 

Der afholes ny jæger Event på Holstebro Strandjagt

 skydebane

Søndag den. 18/8-2019

Fra kl 09:00

 

 

 

Nyjægerjagter!!!

 

Klik her!

 

  

 OBS!

Holstebro strandjagts skydebane

holder ferie lukket i uge 30.

 

                                       

 Husk at vi også er på Facebook!  

 

 

Holstebro Strandjagtforening har udarbejdet en bæredygtig strategi.

 

Mennesket bruger i øjeblikket ca. 20 procent mere end jorden selv kan klar at genoprette, og stopper vi ikke denne udvikle, vil visse af Jordens knappe ressourcer være opbrugt inden 2050.

 

Derfor har HSJ udarbejdet en cirkulær forretningsmodel for jagtforeningen inkl. skydebanen. Den cirkulære tankegang udmundes i en ”vugge til vugge” strategi, som betyder at HSJ bliver mere bæredygtig.

 

Bæredygtig strategi i HSJ betyder, at vi har fokus på at opfylde nuværende behov, men også fremtidige behov.  

 

Miljø-lerduer: Som nogen sikkert allerede har bemærket, er vi i HSJ begyndt at anvende miljøduer. Miljøduen giver en hvid støvsky ved træf med kerneskud, hvor støvskyen tidligere var sort. Inden for nærmeste fremtid vil alle lerdue-kastere på HSJ skydebane-anlæg kaste miljøduer.

 

Miljøduerne er første step til en grønnere Jagtforening og skydebane, men der vil i fremtiden komme radikale nye tiltag, især på skydebanen, som vil være i overensstemmelse med HSJ bæredygtig strategi.

 

Hvad betyder det for foreningens medlemmer? Priserne vil fortsat være de samme lave priser for medlemmer. Ved at skyde på HSJ skydebane, vil du samtidig bidrage til et forbedret klima og miljø.

 

Ved spørgsmål til ovenstående, kan du kontakte Torben Mauritson. E-mail; tma@ucholstebro.dk

 

 

 

/Bestyrelsen

 

 

 

 

VIGTIG INFORMATION!

FRA OG MED LØRDAG DEN. 23 FEBRUAR, SKAL DU SOM MEDLEM HENVENDE DIG I KANTINEN OG FÅ ÆNDRET DIT SKYDEKORT, HVIS DU ØNSKER AT BEHOLDE DE KONTANTE FORDELE.

 

 HAR DU HUSKE AT BETALE DIT MEDLEMSKONTINGENT?

EKS;

MEDLEMSPRIS KR. 1,00 PR. LERDUE PÅ JAGTBANEN

I PERIODER MEDLEMS-TILBUD PÅ PATRONER MV.

IKKE-MEDLEMSPRIS KR. 1,20 PR. LERDUE PÅ JAGTBANEN

HVIS DU ØNSKER AT BLIVE MEDLEM I HSJ, SÅ KAN DU HENVENDE DIG I KANTINEN ELLER SKRIVE ÉN E-MAIL TIL MAURITSON@WEBSPEED.DK

DU SKAL OPLYSE; FULDE NAVN

                                 ADRESSE, POST NR. OG BY

                                6 FØRSTE CIFRE AF DIT CPR. NR.

                                E-MAIL ADRESSE

                                TLF. NR.

                                MEDLEMSTYPE (FX ORDINÆR, EKSTRAORDINÆR, JUNIOR

DU KAN OGSÅ DIREKTE MELD DIG IND VIA; https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/medlemskab/

/BESTYRELSEN

 

 

FEMKANTSSKYDNING. 2019

                                              Brodal søndag d 31 marts.

                                              Sevel søndag d 14 april.                                              

                                              Karup lørdag d 27 april.

                                              Holstebro søndag d 5 maj.

                                              Morsø lørdag d 18 maj. Finale

                                              Kortsalg fra 10 til 14. skydning til kl 15.

                                              Håber på stort fremmøde Mvh bestyrelsen

 


 

 

 


  


Nyjægerjagter! Se mere klik  her!

 

 Åbningstider på skydebanen. Klik her!BREAKING NEWS!

HSJ anerkendes med kr. 200.000,-

DIF og DGI har fokus rettet mod HSJ og Holstebro, og anerkender foreningens arbejde med Kr. 200.000,-. Beløbet støtter op om den store udvikling som HSJ har gennemgået de seneste par år, og målrettes fortsat udvikling af foreningen.

Vi er meget stolte over den anerkendelse, som DIF og DGI kvitterer med de kr. 200.000,- til HSJ

/Bestyrelsen

 

 

VI MANGLER DIN HJÆLP :-)

 

Kære medlemmer,

 

Det sidste års tid har din forening oplevet én kolossal stor tilgang af nye medlemmer og gør det stadig - Bare i påsken alene har fx betyder 20 nye medlemmer. Hvis der skal sættes tal på så taler vi nu om godt 120 nye medlemmer, som her meldt sig ind i HSJ det seneste år og det er én fantastisk udvikling.

Den store tilgang af nye medlemmer stiller samtidigt store krav til alle os som til dagligt yder en frivillig indsats. Vi bestræber os på at skabe så stor en værdi for foreningens medlemmer - her mangler vi din hjælp!

Vi mangler dig til at hjælpe os på skydebanen og i kantinen. Vi taler måske om et par time hver 14 dag - der er allerede flere som har meldt sig. Medlemmerne i HSJ er foreningens "guld" og hvis vi sammen løfter i flok, kan vi skabe fremtidens forening.

Der er mange fordele ved at blive hjælpere hos HSJ - bl.a. sørger vi for at du bliver uddannet flugtskydnings-instruktør. Du vil samtidig blive en del af et engageret team, hvor det at gøre noget for andre, er i højsæde.

Henvend dig allerede i dag.

Du kan henvende dig til:

Kim Jensen 
Formand 
snedkergaarden@live.dk

Torben Mauritson
Kasserer 
mauritson@webspeed.dk

Vi glæder os til at høre fra dig.

/Bestyrelsen 


 

Ledige pladser på god jagt!

Se mere her
En forening med plads til alle!


Medlem af Dansk Skytte Union, Danmarks Jægerforbund og

Dansk Flugtskydnings Forbund


 Billedresultat for mobilepay logo